Lớp học


Icon Image

Solid Primary

Nhóm các lớp học dành cho Mầm non và Cấp 1
Đây là các lớp học áp dụng chương trình ..... theo khung châu âu

Solid Junior

OUR WORLD & Oxford Get Ready For Starters
 • Độ tuổi 5-6 tuổi
 • Mục tiêu

Solid Primary A

CAMBRIDGE STARTER
 • Độ tuổi 6-7 tuổi
 • Mục tiêu Vượt qua kỳ thi Starters của Cambridge English

Solid Primary B

CAMBRIDGE MOVERS
 • Độ tuổi 8-9 tuổi
 • Mục tiêu

Solid Primary C

CAMBRIDGE FLYERS
 • Độ tuổi 9-10 tuổi
 • Mục tiêu

Icon Image

Solid Secondary

Nhóm lớp học dành cho học sinh Cấp 2
Đây là các lớp học áp dụng chương trình ..... theo khung châu âu

Solid Chất Lượng Cao

Admission Open
 • Độ tuổi 11-14 tuổi
 • Mục tiêu

Solid A

IMPACT LEVEL 1 VÀ 2
 • Độ tuổi 11-12 tuổi
 • Mục tiêu

Solid B

IMPACT LEVEL 3 VÀ 4
 • Độ tuổi 13 -14 tuổi
 • Mục tiêu

Icon Image

High School

Nhóm lớp học dành cho học sinh Cấp 3
Đây là các lớp học áp dụng chương trình ..... theo khung châu âu

Solid C – Solid THPTQG

Admission Open
 • Độ tuổi Lớp 10 - Lớp 12
 • Mục tiêu

Icon Image

Luyện thi

Nhóm lớp học luyện thi
Đây là các lớp học áp dụng chương trình ..... theo khung châu âu

Solid IELTS

Admission Open
 • Độ tuổi
 • Mục tiêu

Solid TOEIC

Admission Open
 • Độ tuổi
 • Mục tiêu

Solid Giao Tiếp

 • Độ tuổi
 • Mục tiêu

Solid luyện thi vào 10

 • Độ tuổi
 • Mục tiêu

SOLID THPT QG

 • Độ tuổi
 • Mục tiêu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - HỌC THỬ