Các lớp THCS


Icon Image

Solid Chất Lượng Cao

Admission Open
  • Độ tuổi 11-14 tuổi
  • Mục tiêu

Solid A

IMPACT LEVEL 1 VÀ 2
  • Độ tuổi 11-12 tuổi
  • Mục tiêu

Solid B

IMPACT LEVEL 3 VÀ 4
  • Độ tuổi 13 -14 tuổi
  • Mục tiêu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - HỌC THỬ